Wijnland Bosnië-Herzegovina

Wijnland Bosnië-Herzegovina

Na de ontbinding van Joegoslavië in 1991 viel het land uiteen. Slovenië en Kroatië verklaarden zich onafhankelijk, net als Bosnië-Herzegovina en Macedonië en later ook Montenegro, dat zich onafhankelijk van Servië verklaarde. Daarna kwamen deze landen economisch en ook in de landbouw en wijnbouw slechts langzaam vooruit.

Wijnland Bosnië-Herzegovina; meer wijnbouw in Herzegovina dan in Bosnië

Het noordelijke deel van Bosnië heeft een door bergketens en heuvels sterk geleed landschap met een landklimaat, maar alleen geïsoleerde wijnpercelen. Het zuidelijke gelegen Herzegovina is daarentegen overwegend bebost karstlandschap met een mediterraan klimaat (voldoende zon in de zomer, koele winters en voldoende neerslag in het voorjaar). De wijnbouw kent hier een lange traditie, maar omvat nog maar 4000 ha, die feitelijk hoofdzakelijk te vinden zijn aan de middenloop van de rivier de Neretva vlak bij de stad Mostar en ook wat noordelijker aan het Jablaniicko-stuwmeer. Wijnbouw vindt vooral plaats in Herzegovina en de wijnbouw hier kent, al zou je het niet verwachten, een hele lange historie.

Uit historische en archeologische onderzoeken blijkt dat wijnbouw in Herzegovina al eeuwen plaats vindt en dat het de Grieken waren die meer dan 2500 jaar geleden de wijnbouw in dit gebied hebben geïntroduceerd. Zoals in veel wijnlanden het geval is, waren het in dit gebied wederom de Romeinen die er voor gezorgd hebben dat de wijnbouw nog verder is uitgebreid. Maar van al die wijnbouw is, zoals al eerder geschreven, niet veel meer over. Slechts 4000 hectare aan wijnbouwgrond vind je in dit oude wijnland. Van de wijngaarden die er nu nog in Herzegovina te vinden zijn, liggen enkele nog op exact dezelfde locatie als ze lagen in de tijd van de Romeinen. Toen omringd door woningen en allerlei andere gebouwen die je in een Romeinse nederzetting kon vinden, nu slechts omringd met de overblijfselen van deze nederzettingen.

En zoals in meer Oost-Europese landen, verdween de wijnbouw met de komst van het communisme na de Tweede Wereldoorlog. En dat niet alleen het had ook gevolgen voor de export. Het communistische regime en de oorlog die in de jaren ’90 van de vorige het land teisterde, zorgden er voor dat de export tot een minimum werd teruggebracht met als gevolg dat de bekendheid van de wijnen uit deze regio compleet verdween.

Enkele weetjes over het wijnland Herzegovina

Wist je dat…

  • de gebieden waar in Herzegovina aan wijnbouw wordt gedaan bijna op dezelfde breedtegraad liggen als de Bordeaux?
  • de grond in de wijnbouwgebieden in Herzegovina vooral bestaat uit karstgesteente, dat heel veel mineralen bevat en veel water doorlaat?
  • in Herzegovina twee druivensoorten overheersen? De witte druivensoort žillavka en de rode druivensoort blatina, waarvan de wijnen in de 19e eeuw hoog gewaardeerd werden en veel aanzien hadden.

Bron: o.a. WIJN, geschreven door Patrick Fiévez, Sabine Rumrich, Klaus Feiten, Michael Ben-Joseph &
Dimitris Chatzininkolaou (Uitgeverij Ullmann, ISBN: 978-3-8331-4617-6)